เรื่องย่อ

เรื่องย่อ ซีรี่ย์เกาหลี 6 มังกรกำเนิดโชซอน (Six Flying Dragons) เป็นซีรี่ย์แนวพีเรียด ที่เกี่ยวข้องกับความทะเยอะทะยานอยาก กระหายอำนาจและความยิ่งใหญ่ขององค์ชายลีบังวอน (Yoo Ah In) และ ผู้ใต้บังคับบัญชาอีก 6 นาย พระเจ้าแทจงพระนามเดิมว่า ลีบังวอน (이방원, 李芳遠) เป็นบุตรชายที่คนห้าของลีซองกเย (이성계, 李成桂) และนางจากตระกูลฮัน ลีซองกเยเป็นขุนพลของราชวงศ์โครยอที่สามารถต้านทานการรุกรานของต่างชาติได้ และลีบังวอนเองก็ได้มีโอกาสรับราชการในสมัยโครยอ และมีส่วนช่วยเหลือบิดาของตนในการปราบดาภิเษกก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ ผลงานที่สำคัญที่สุดของลีบังวอนคือ การสังหารจองมงจู (정몽주, 鄭夢周) ในค.ศ. 1392 จองมงจูเป็นขุนนางที่เป็นแกนนำในการต่อต้านลีซองกเยและการตั้งราชวงศ์ใหม่ เมื่อบิดาลีซองกเยปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้าแทโจแห่งราชวงศ์โจซอนแล้วนั้น ลีบังวอนก็ได้รับพระยศเป็นองค์ชายจองอัน (정안대군, 靖安大君) และตั้งพระราชมารดาที่สิ้นพระชนม์ไปแล้วนั้นเป็นพระมเหสีชินอี (신의왕후, 神懿王后) แต่พระเจ้าแทโจนั้นกลับโปรดปรานพระมเหสีองค์ใหม่คือพระมเหสีชินด็อก (신덕왕후, 神德王后) จากตระกูลคังและตั้งองค์ชายอีอัน (의안대군, 宜安大君) ลีบังซอก (이방석, 李芳碩) พระโอรสที่ประสูติแต่พระมเหสี่องค์ใหม่เป็นองค์ชายรัชทายาท ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่บรรดาพระโอรสของพระมเหสีฮัน[1] โดยเฉพาะลีบังวอนซึ่งเป็นองค์ชายที่มีความสามารถและมีผลงานมากที่สุดในค.ศ. 1398 ลีบังวอนได้ทำการลอบปลงพระชนม์องค์ชายลีบังซอก (이방번, 李芳蕃) และลีบงบอนพระโอรสทั้งสองของพระมเหสีคัง รวมทั้งสังหารจองโดจอน (정도전, 鄭道傳) ซึ่งเป็นขุนนางคนโปรดของพระราชบิดาและมีส่วนสำคัญในการตั้งองค์ชายรัชทายาท เรียกว่า เหตุการณ์จลาจลขององค์ชาย (왕자의난, 王子-亂) ครั้งที่หนึ่ง องค์ชายลีบังวอนจึงตั้งพระเชษฐาร่วมพระราชมารดาองค์ชายยองอัน (영안대군, 永安大君) ลีบังกวา (이방과, 李芳果) เป็นองค์ชายรัชทายาทแทน ฝ่ายพระเจ้าแทโจเมื่อพระโอรสเข่นฆ่ากันเองทำให้ทรงเสียพระทัยมาจึงทรงสละราชบัลลังก์ในค.ศ. 1398 องค์ชายยองอันจึงได้ขึ้นครองราชย์ต่อ เป็นพระเจ้าจองจงแห่งโชซอน (정종, 定宗) พระเจ้าจองจงนั้นทรงเป็นเพียงกษัตริย์หุ่นเชิดอำนาจทั้งหมดนั้นอยู่ที่องค์ชายจองอัน ในค.ศ. 1400 พระเชษฐาขององค์ชายลีบังวอนอีกพระองค์ คือ องค์ชายฮวีอัน (회안대군, 懷安大君) ลีบังกัน (이방간, 李芳幹) ก่อกบฏจะยึดอำนาจจากลีบังวอน องค์ชายลีบังวอนนำทัพเข้าปราบสองฝ่ายต่อสู้กันในเหตุการณ์จลาจลขององค์ชาย (왕자의난, 王子-亂) ครั้งที่สอง องค์ชายลีบังกันพ่ายแพ้และถูกกักพระองค์อยู่ที่เขาโทซาน (토산, 兎山) องค์ชายลีบังวอนบังคับให้พระเจ้าจองจงสถาปนาพระองค์เองเป็นองค์ชายรัชทายาท จนในที่สุดพระเจ้าจองจงก็ทรงทนไม่ได้อีก สละราชบัลลังก์ให้พระอนุชาขึ้นครองราชย์ต่อ

 

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 01 / สำรอง ตอน 01

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 02 / สำรอง ตอน 02

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 03 / สำรอง ตอน 03

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 04 / สำรอง ตอน 04

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 05 / สำรอง ตอน 05

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 06 / สำรอง ตอน 06

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 07 / สำรอง ตอน 07

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 08 / สำรอง ตอน 08

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 09 / สำรอง ตอน 09

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 10 / สำรอง ตอน 10

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 11 / สำรอง ตอน 11

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 12 / สำรอง ตอน 12

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 13 / สำรอง ตอน 13

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 14 / สำรอง ตอน 14

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 15 / สำรอง ตอน 15

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 16 / สำรอง ตอน 16

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 17 / สำรอง ตอน 17

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 18 / สำรอง ตอน 18

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 19 / สำรอง ตอน 19

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 20 / สำรอง ตอน 20

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 21 / สำรอง ตอน 21

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 22 / สำรอง ตอน 22

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 23 / สำรอง ตอน 23

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 24 / สำรอง ตอน 24

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 25 / สำรอง ตอน 25

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 26 / สำรอง ตอน 26

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 27 / สำรอง ตอน 27

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 28 / สำรอง ตอน 28

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 29 / สำรอง ตอน 29

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 30 / สำรอง ตอน 30

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 31 / สำรอง ตอน 31

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 32 / สำรอง ตอน 32

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 33 / สำรอง ตอน 33

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 34 / สำรอง ตอน 34

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 35 / สำรอง ตอน 35

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 36 / สำรอง ตอน 36

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 37 / สำรอง ตอน 37

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 38 / สำรอง ตอน 38

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 39 / สำรอง ตอน 39

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 40 / สำรอง ตอน 40

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 41 / สำรอง ตอน 41

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 42 / สำรอง ตอน 42

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 43 / สำรอง ตอน 43

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 44 / สำรอง ตอน 44

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 45 / สำรอง ตอน 45

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 46 / สำรอง ตอน 46

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 47 / สำรอง ตอน 47

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 48 / สำรอง ตอน 48

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 49 / สำรอง ตอน 49

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 50 / สำรอง ตอน 50

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 51 / สำรอง ตอน 51

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 52/ สำรอง ตอน 52

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 53 / สำรอง ตอน 53

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 54 / สำรอง ตอน 54

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 55 / สำรอง ตอน 55

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 56 / สำรอง ตอน 56

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 57 / สำรอง ตอน 57

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 58 / สำรอง ตอน 58

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 59 / สำรอง ตอน 59

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 60 / สำรอง ตอน 60

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 61 / สำรอง ตอน 61

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 62 / สำรอง ตอน 62

6 มังกรกำเนิดโชซอน พากย์ไทย ตอน 63 / สำรอง ตอน 63

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin